Khoa Kinh tế trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex tổ chức buổi thi thực hành cho các sinh viên lớp CD18QN01

Ngày 17/8/2020, khoa Kinh tế đã tổ chức cho các sinh viên lớp CD18QN01 buổi thi thực hành các nghiệp vụ. Buổi thi diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ. Các bạn sinh viên đều cố gắng thể hiện tất cả các kiến thức mình đã học được qua các sản phẩm thực hành. Với hình thức thi theo nhóm còn giúp bộc lộ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc rất tốt.

*Một số hình ảnh của buổi thi:

Nhom 6
Nhom 5
Nhom 1
Nhom 3
Một số hình ảnh của buổi thi thực hành

Viết một bình luận