Lịch thi lại học kỳ I – Năm học 2019 – 2020

Trường cao đẳng kinh tế – Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi lại học kỳ I – Năm học 2019 – 2020. Lịch thi lại bắt đầu từ ngày 14/05/2020.

Lịch thi lại năm học 2019-2020 trường Vinatex
Lịch thi lại năm học 2019-2020
Lịch thi bắt đầu từ ngày 14/5/2020

Viết một bình luận