MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/TIN HỌC

   Kính gửi: – BGH Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

– Phòng Đào tạo.

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:………………………………. Nơi sinh (Tỉnh/TP)……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Học lớp:………………………………….. Trình độ đào tạo:………………………………………………

Ngành:……………………………………. Hệ:…………………..

Khóa học:………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xác nhận tôi đã học xong chương trình …………………và được nhà trường cấp chứng chỉ (Tiếng Anh hoặc Tin học, ghi rõ ngày thi).

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.

                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn

     (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Tải về mẫu ĐƠN XIN XÁC NHẬN CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/TIN HỌC file word

Viết một bình luận