Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, có kiến thức, kỹ năng về dịch vụ du lịch và lữ hành, giải trí, tổ chức sự kiện …, có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào quá trình kinh doanh thực tế tại các nhà hàng; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sinh viên thực tập quản trị du lịch và lữ hành
Sinh viên thực tập quản trị du lịch và lữ hành

Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực, điều hành chương trình, thiết kế và định giá chương trình du lịch, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Người học có thể làm việc tại các công ty, các cơ quan, đơn vị về lĩnh vực du lịch với các vị trí: Quản lý doanh nghiệp lữ hành; khu du lịch; điều hành chương trình du lịch. Nhân viên đại lý lữ hành; nhân viên điều hành chương trình du lịch; thuyết trình viên tại các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa; hướng dẫn viên du lịch.

Viết một bình luận