Thiết kế thời trang

Đào tạo kỹ sư thực hành có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, vận dụng những nguyên lý thiết kế, phát triển và thực hiện các ý tưởng một cách sáng tạo để thiết kế các mẫu thời trang phù hợp với xu hướng thời trang hiện hành.

Khoa thiết kế thời trang của trường Vinatex

Người học có khả năng thiết kế và may các trang phục thời trang; Phân tích bố cục, vận dụng kiến thức về màu sắc và chất liệu để sáng tác các mẫu trang phục, dự báo xu hướng thời trang, đặc biệt là thực hiện các bộ sưu tập và trình diễn thời trang. Có năng lực nghiên cứu, quản lí và điều hành các doanh nghiệp thời trang; Có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn để có thể phát triển toàn diện.

Sinh viên có thể thiết kế thwoif trang với nhiều mẫu váy áo hiện đại

Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:
– Người học có thể thiết kế sản phẩm; Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh hàng thời trang; Làm cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong ngành may thời trang; Làm việc trong các viện nghiên cứu, trung tâm thời trang, văn phòng giao dịch kinh doanh may mặc.

Viết một bình luận