THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Thông báo về việc đóng học phí đối với sinh viên Cao đẳng hệ chính quy, khối lớp CĐ 16, CĐ 17, CĐ 18.

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vianatex TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các đơn vị phối hợp nhắc nhở và đôn đốc sinh viên đóng học phí như sau:

Thời gian và địa điểm đóng học phí:

  • Thời gian: từ ngày 17/12/2018 đến ngày 31/12/2018.
  • Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán hoặc qua ngân hàng.
  • Sau thời hạn trên, sinh viên không đóng học phí phải nhận điểm 0 các học phần đã đăng ký trong học kỳ II, năm học 2018 – 2019.
Thông báo nộp học phí
Thông báo nộp học phí

Viết một bình luận