Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2020

Trường cao đẳng kinh tế – Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2020 cụ thể như sau:

Trình độ Cao đẳng hệ chính quy

Gồm 1430 chỉ tiêu với 18 ngành nghề. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT, Tốt nghiệp THCS (miễn học phí 2 năm đầu tiên). Cam kết tất cả các ngành 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Trình độ Trung cấp hệ chính quy

Gồm 475 chỉ tiêu với 9 ngành nghề. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THCS (miễn học phí 2 năm đầu tiên). Cam kết tất cả các ngành 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Viết một bình luận