Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi học thực hành môn nghiệp vụ chế biến món ăn cho sinh viên khoa kinh tế

Ngày 5/8/2020, Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex đã tổ chức buổi học thực hành nghiệp vụ chế biến món ăn cho sinh viên lớp CD18QN01 Khoa Kinh tế. Buổi thực hành đã giúp các bạn sinh viên thể hiện những kiến thức mình được học qua các món ăn đẹp mắt. Đây cũng là buổi kết thúc của môn nghiệp vụ chế biến món ăn. Mong các bạn sinh viên sẽ ôn luyện thật tốt để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thực hành:

Món ăn đẹp mắt
Màu sắc hấp dẫn
Món mì xào hải sản
Món ăn hấp dẫn
Một số hình ảnh của buổi thực hành

Viết một bình luận