Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex giới thiệu một số thiết bị tự động hóa trong ngành may

Trong đời sống hiện tại, ngành may là một trong những ngành có tầm quan trọng rất lớn, nhu cầu sử dụng sản phẩm hiện tại đang rất cao. Để có thể tiết kiệm chi phí sản xuất thì chúng ta có một vài thiết bị tự động hóa đang rất hữu ích.

  1. Máy đóng túi tự động
  2. Bộ cấp nút tự động
  3. Máy khuy
https://www.facebook.com/khoacodienvinatex/videos/349663486198079

Viết một bình luận